Hermed indkaldes til generalforsamling søndag den 28. februar 2016, kl. 13.00

Generalforsamlingen afvikles hos Claus Nymand, Åmarksvej 31, 4891 Toreby L.

 

Der vil blive serveret en let frokost kl. 12.30 og derefter vil der blive serveret kaffe og kage til generalforsamlingen.

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2016 pr. mail til hpb@tjas.dk).
  5. Budget og kontingent
  6. Valg af bestyrelse

På valg er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Holger Petersen-Bach (villig til genvalg)

Charlotte (villig til genvalg)

Ove (villig til genvalg)

Thomas Urfeldt – suppleant (villig til genvalg)

Derudover ønsker Claus Nymand at udtræde af bestyrelsen, hvis der kan findes et nyt medlem.

7. Eventuelt.

 

På generalforsamlingen vælges året triathlet 2015. Forslag til nomineringer sendes til undertegnede på mail (hpb@tjas.dk) senest 20. februar 2016 med begrundelse for indstillingen. Afstemningen foregår på generalforsamlingen.

Nominerede vil blive offentliggjort straks efter den 20. februar og dem som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen kan stemme på mail til undertegnede til og med fredag den 26. februar 2016.

Hvad skal der til for at blive årets triathlet? Det kan være gode resultater, god kammerat, god til at tage sig de nye, aktiv i træningen, god  til socialt samvær m.m.


Hilsen

 

Holger Petersen-Bach

Formand